Overslaan en naar de inhoud gaan

Operatoren

Hieronder staat het antwoord op enkele veelvoorkomende vragen. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Contacteer fibre@bipt.be.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven verlenen een aantal rechten specifiek aan telecomoperatoren en leggen ook enkele verplichtingen op. Zo hebt u als operator recht op het gebruik van het openbaar domein of om uw kabels op de façade aan te leggen. Meer informatie vindt u op de pagina op deze website over de rechten van telecomoperatoren.

Uiteraard moet u zich steeds houden aan alle nodige vergunningsverplichtingen e.d.

De belangrijkste bevoegde instanties zijn de lokale besturen, de wegbeheerders en de regionale instanties die vergunningen afgeven.

Het BIPT heeft een lijst van bevoegde instanties opgesteld. Deze lijst is niet exhaustief en het BIPT benadrukt dat de lokale besturen een noodzakelijk aanspreekpunt zijn indien u glasvezel wenst uit te rollen op een bepaalde locatie.

Het Broadband Competent Office (BCO) publiceert overzichten van de gewestelijke regelgeving op zijn website.

Het BIPT wenst te benadrukken dat het lokaal bestuur een noodzakelijk eerste aanspreekpunt is indien u glasvezel wenst uit te rollen op een bepaalde locatie.

KLIP en KLIM zijn de platforms die gebruikt worden om informatie over kabels en leidingen uit te wisselen: KLIP op Vlaams niveau en KLIM op federaal, Waals en Brussels niveau. 

GIPOD, PoWalCo en Osiris zijn de platforms die bedoeld zijn om wegenwerken op elkaar af te stemmen en alle informatie over werven langsheen wegen uit te wisselen. GIPOD is het Vlaamse platform, PoWalCo het Waalse platform en Osiris het Brusselse platform. 

Er bestaat een Europese richtlijn, de Broadband Cost Reduction Directive, die aan een telecomoperator het recht geeft om de fysieke infrastructuur van netwerkexploitanten (bijvoorbeeld voor gasdistributie of vervoersdiensten) te gebruiken voor de aanleg van een telecomnetwerk van hoge snelheid, onder redelijke voorwaarden. Meer informatie is te vinden op de pagina over de BCRD.

Daarnaast is er ook het gereguleerde ductaanbod van Proximus: voor sommige ducts heeft het BIPT opgelegd dat Proximus ertoe toegang moet verlenen. Meer informatie is te vinden op de pagina over de regulering door het BIPT in België.

De Broadband Cost Reduction Directive legt op dat sommige werken gecoördineerd moeten worden, onder bepaalde voorwaarden. De Belgische regelgeving gaat hier een stuk verder in, met als doel de overlast van wegenwerken zoveel mogelijk te beperken. Zo bestaan er concrete platforms waarlangs de werken verplicht gecoördineerd moeten worden  en zijn er ook sperperiodes waarbinnen in principe geen nieuwe wegenwerken mogen plaatsvinden. 

Afhankelijk van het gewest kunnen er uitzonderingen bestaan op de werkzaamheden die moeten genotificeerd worden voor coördinatie. Zo is er in sommige gevallen geen coördinatie nodig voor werkzaamheden op façades. Het Broadband Competent Office (BCO) publiceert overzichten van de gewestelijke regelgeving op zijn website.

In principe is iedere operator vrij om zijn eigen tarieven te bepalen, tenzij deze operator door het BIPT werd aangeduid als een operator met aanmerkelijke marktmacht en hem de verplichting van prijscontrole werd opgelegd. Deze prijscontrole geldt steeds op de wholesalemarkt (de tarieven voor andere operatoren die van het netwerk willen gebruikmaken), dus niet wat de tarieven voor eindgebruikers betreft.

Wat glasvezelnetwerken betreft, werd Proximus aangeduid als operator met aanmerkelijke marktmacht, en bijgevolg worden zijn wholesaletarieven door het BIPT gereguleerd. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over de marktregulering in België

Indien u diensten over glasvezel wil aanbieden zonder zelf glasvezel uit te rollen, dan kunt u gebruikmaken van de wholesaletoegang tot glasvezel die andere operatoren aanbieden. Er zijn verschillende soorten toegang mogelijk: passieve toegang tot de glasvezel waarbij u zelf nog apparatuur installeert, actieve toegang of het doorverkopen van een “all-in dienst”.

Voor de operatoren die geregistreerd staan bij het BIPT in de categorie “glasvezel” kunt u terecht op het overzicht op deze site. U kunt bij hen informeren naar hun commercieel wholesaleaanbod. Merk op dat niet alle vermeldingen in de lijst een dergelijk aanbod hebben.

Daarnaast is er ook het gereguleerde aanbod van Proximus. Proximus wordt door het BIPT verplicht om zijn glasvezelnetwerk (zowel FTTH als FTTO) open te stellen voor andere operatoren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de glasvezelmarktregulering.

Indien u op de Belgische markt wil starten als operator, verwijzen we u ook graag door naar de pagina op de BIPT-website die u hierover de nodige informatie verschaft.

Doelgroepen :