Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken conform de volgende wetgeving: wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Conformiteitsniveau

Deze site is nog niet geaudit door BOSA; om deze reden moet deze site niet-conform worden verklaard.

BOSA is van plan zijn externe audit in april 2024 uit te voeren.

Voorbereiding van de verklaring

Er werd een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond in een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Een link verwijst naar een anker met de naam "menu-search" in het document, maar er is geen anker met deze naam.
  • Een knopelement heeft geen naam die beschikbaar is voor een toegankelijkheids-API.
  • Op de homepage staat een heading-tag zonder inhoud..

Voorgestelde alternatieven

  • BIPT gaat fouten in de HTML-code opsporen en herstellen voor Q2 2024.

Vrijstellingen

  • Onlinekaarten en -karteringsdiensten (overeenkomstig artikel 1, 4, d), van Richtlijn 2016/2102).

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

Als u geen antwoord krijgt van de bovenstaande instantie, kunt u contact opnemen met de volgende klachtbehandelaar:

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende ombudsdienst: dien een klacht in bij de federale Ombudsman.

Verbeteringsplan

  • BIPT gaat fouten in de HTML-code opsporen en herstellen voor Q2 2024.
  • De vereenvoudigde toegankelijkheidsaudit die in april 2024 op de site wordt uitgevoerd, moet de basis vormen van het verbeteringsprogramma inzake toegankelijkheid.

Deze verklaring werd opgesteld op 06/12/2021.

De laatste controle van de verklaring vond plaats op 04/04/2024.